Tag Archives: درمان تب

تب کردن و درمان های پزشکی آن چگونه است؟

تب کردن

هر کجا که دارو و سرم توسط پزشک برای درمان تب کردن تجویز شود بذر بیماری که در آنجا به طور مخفی و نامحسوس کاشته شده بود بیشتر دوام پیدا می کند و در نتیجه بیماری به صورت مزمن در می آید.در این مطلب از مجله برفانک برایتان از تب کردن و درمان های پزشکی و فایده …

Read More »