لاغرها بخوانند

وزنه ها و آنچه که شما از ترازوها نمیدانید

وزنه ها

هنگامی که بر روی وزنه می ایستید تا از مقدار وزن بدنی خویش آگاه شوید، باید بتوانید آنچه را بر روی وزنه می خواهید، تفسیر کنید.هنگامی که بر روی وزنه قرار میگیرید، در حقیقت چربی بدن را اندازه گیری نمی کنید زیرا می توانید از وزن بدن کم کنید اما چربی بدست آورید. این رویداد …

Read More »

برای چاق شدن صورت چه بخوریم و چه کنیم ؟

برای چاق شدن صورت چه بخوریم

برای چاق شدن صورت چه بخوریم ؟ این سوالی است که ذهن خیلی از شما را درگیر کرده است. در این بخش از سایت برفانک راههای چاق شدن صورت با مواد خوراکی را به شما معرفی می کنیم. این روشها را باید چند ماه انجام دهید تا کم کم نتیجه بگیرید. برای چاق شدن صورت …

Read More »