غذای کودک

تغذیه کودک از ابتدای ۳ سالگی تا پایان ۶ سالگی

تغذیه کودک

در مورد تغذیه کودک از ابتدای ۳ سالگی تا پایان ۶ سالگی تحقیقات فراوانی شده است. سرعت رشد کودکان در سنین ۳ تا ۶ سالگی، به طور قابل توجهی کند می شود (افزایش وزن کودک به طور متوسط در سال، ۲ کیلوگرم و افزایش قد او ۳ تا ۷ سانتیمتر می باشد) بنابراین اندام او لاغر …

Read More »

کم غذا خوردن و بی اشتهایی در سال دوم (شکایت شایع مادران)

بی اشتهایی

مادران عزیز، این نکته را بدانید که کم غذا خوردن و بی اشتهایی در سال دوم تولد در مقایسه با سال اول، کم می شود زیرا رشد کم تر می شود ، بنابراین نیاز کودک به مواد غذایی کمتر از سال اول است. در این صورت کودک بی اشتهاتر از سال اول تولّد می شود و …

Read More »

غذای کودک یک ساله : صبحانه و ناهار و شام

غذای کودک یک ساله

غذای کودک یک ساله در وعده های صبحانه، ناهار، میان وعده و شام موضوع این بخش از سایت برفانک است. کودک یکساله در حال رشد و دندان در آوردن است و در این سن باید به تغذیه کودک اهمیت زیادی داده شود. شیر مادر یکی از مهمترین غذاهای کودک یک ساله است. غذای کودک یک …

Read More »