Tag Archives: مکان های دیدنی کامرون

لیست مکان‌های دیدنی در کشور کامرون

کامرون

کامرون یکی از مهم ترین کشور های آفریقایی است که در غرب این قاره واقع شده است. سرشماری های سال 2010 نشان می دهد که این شهر جمعیتی در حدود 17 میلیون و 795 هزار نفر دارد. از یائونده به عنوان پایتخت این کشور یاد می شود. واحد پول رسمی کامرون فرانک بوده و مردمش به …

Read More »