Tag Archives: موفق شدن

10 مورد از راههای رسیدن به موفقیت در زندگی

راههای رسیدن به موفقیت

راههای رسیدن به موفقیت موضوع این بخش از سایت برفانک است. رسیدن به موفقیت کار از ما بهتران نیست. خود شما در هر شرایطی که هستید اگر اراده کنید میتوانید به موفقیت برسید. فقط باید تلاش، صبر، توجه نکردن به حرف دیگران، مشورت با افراد با تجربه و مهمتر از همه توکل به خدا را …

Read More »

ذهن ناهوشیار ما منبعی نامحدود برای رسیدن به اهداف است

ذهن ناهوشیار

ثروت یک مقوله ذهنی است اشتباه رایج ما این است : « چیزهایی را که باید در درون خودمان جستجو کنیم، اغلب در دنیای خارج منتظرشان هستیم.» موفقیت از درون ما ریشه می گیرد. تنها وقتی واقعاً احساس خوشبختی می کنیم که منشاء رویدادهای خوب و خوشایند از درون هر یک از ما ریشه بگیرد. …

Read More »