Tag Archives: مشکلات خانواده

بد اخلاقی زنان در زندگی مشترک و علت های آن

بد اخلاقی زنان

روانشناسان عقیده دارند که خصومت ها و کینه های نهانی نیز موجب  بد اخلاقی زنان و نق نق کردن آنان می شود.در این مطلب از مجله برفانک برایتان از بد اخلاقی زنان و علل و تاثیرات آن می گوییم.   کینه های نهانی علت بد اخلاقی زنان     کینه های نهانی عبارتند از نارضایتی در …

Read More »