Tag Archives: مراحل پریود

پریود شدن و همه دانستنی های مربوط به آن

پریود شدن

پریود شدن یا قاعدگی از آغاز خلقت بشر تاکنون عقاید و نظریات گوناگونی که گاهی آمیخته با افسانه و خرافات بوده، در مورد قاعدگی وجود داشته است. مثلاً قدیمیها تصور می کردند که حلول ارواح و شیاطین در بدن زن موجب کیفیت قاعدگی می شود و هنوز هم، گروهی از مردم را عقیده براین است …

Read More »