Tag Archives: ارتقای ضریب امنیتی فیسبوک

فیسبوک و بررسی قرارداد 3 ساله آن جهت افزایش امنیت

افزایش امنیت فیسبوک

تکنولوژی و فناوری توانست تا تاثیرات فراوانی را بر روی زندگی افراد بگذارد، کارهای زیادی به آسانی قابل حل شده و حتی شاید دیگر نیاز نباشد که فرد از خانه خود خارج شود، اما باید دانست که این فضا می‌تواند خطرات بسیار زیادی را نیز داشته باشد، همانطور که در دنیای حقیقی افراد سارق وجود …

Read More »