Tag Archives: پیشگیری از التهاب

التهاب پوست در کودک و انواع آن

التهاب پوست در کودک

چون پوست صورت کودکان همیشه در معرض هوای محیط قرار دارد و مخصوصا بعضی از کودکان عادت دارند که به سر و صورت خود دست بزنند و حتی با بینی خود بازی کنند، بنابراین اگر بدن کودک و مخصوصاً سر و صورت او شسته و حمام نشود، میکروبهای مختلف و مخصوصاً میکروبهای بیماریزا در سطح …

Read More »