Tag Archives: مکان های دیدنی هندوراس

آشنایی با مهم‌ترین جاذبه‌های هندوراس

هندوراس یکی از کشور های مهم آمریکایی است که در شمال مرکز این قاره واقع شده است. سرشماری هایی که در سال 2010 توسط موسسه آمار انجام شده نشان می دهد که هندوراس جمعیتی 8 میلیون و 325 هزار نفری زندگی می کنند که 90 درصد آنها را مستیزو ها تشکیل می دهند. از تگوسیگالپا به عنوان …

Read More »