Tag Archives: مواد معدنی در تغذیه مادر

تغذیه مادر در دوران شیردهی و نکات مهم آن

تغذیه مادر در دوران شیردهی

دوران شیردهی نیز همانند دوران بارداری، مسایل تغذیه ای فراوانی به همراه دارد. مادری که طفل را از پستان خود شیر میدهد نیاز به غذای خوب، کافی و کاملی دارد بویژه اگر این مادر فعالیت هایی در خارج از خانه نیز داشته باشد. بدین لحاظ در تغذیه مادر در دوران شیردهی احتیاج مادر از جهت …

Read More »