Tag Archives: مثبت اندیشی

یک الگوی خوب برای تربیت فرزندتان باشید

الگوی خوب

فرض کنید به یک دکتر دندانساز رجوع می کنید و او با خنده ای که بر لب دارد با دندانهای کرم خورده خود، به طور مفصلی درباره بهداشت دندان برای شما صحبت می کند. یا تصور کنید با دکتر خود مشغول صحبت هستید و او همین طور که دود سیگار را به طرف چهره شما …

Read More »