Tag Archives: سلامت روان

افراد باهوش زندگی سالم تری دارند

افراد باهوش

افراد باهوش روش زندگی سالمی دارند، مراقب سلامتی و بهداشت خود هستند و کاری که به ضرر آنها تمام می شود، انجام نمی دهند. این توجه و مراقبت به علت آن نیست که ابرمرد هستند، بکله به دلیل آن است چراغی که از درون فرا راه آنهاست به آنها هشدار می دهد که از پرخوری، …

Read More »