Tag Archives: سقط های متوالی

سقط جنین .انواع و علائم آن چیست؟

سقط جنین

سقط جنین بیرون آوردن فرآورده های آبستنی پیش از آنکه جنین قابلیت زندگی در بیرون را داشته باشد سقط خوانده میشود. از نقطه نظر آکادمی هر جنینی که زیر پانصد گرم و کمتر از هفته بیستم بارداری از محیط رحم خارج گردد، سقط اطلاق میگردد. سقط جنین را میتوان در دو گروه کلی سقط های خودبخودی …

Read More »