Tag Archives: روانشناسی کودک

احساس ارزشمندی کودک را تقویت کنید

احساس ارزشمندی

حس اعتماد به نفس صرفاً با احساس ارزشمندی کودک افزایش پیدا می کند. هرچه تجربهٔ کودک در زمینه های گوناگون بیشتر شود، احساس ارزشمندی کودک در او افزایش می یابد. اگر با کودک به گونه ای رفتار کنید که گویی کم و بیش شخصیتی است که قابلیت تبدیل شدن به آن را در اینده دارد، از …

Read More »