Tag Archives: درمان طبیعی ورم روده

درمان کولیت روده به روش طبیعی و سنتی

درمان کولیت روده

پس از شناخت چگونگی و علت ورم روده، روشهایی که برای ریشه کن ساختن این بیماری به کار می روند بسادگی روشن می شوند. اولین اقدام آن است که رودهٔ بزرگ و تمام قسمتهای لولهٔ گوارشی را پاک کنیم تا غشای مخاطی متورم بتواند سلامت خود را بازیابد.پس از آن منحصراً از غذاهای طبیعی استفاده …

Read More »