Tag Archives: حرف شنوی کودک

تصحیح بیش از حد برای شکستن عادات ناپسند کودکان

تصحیح بیش ازحد

چگونه از «تصحیح بیش از حد» استفاده کنیم. این روش، مجموعه ای از راه حل هایی است که یک روانپزشک برای پایان دادن به رفتارهای ناخواستهٔ پایدار طراحی کرده است. ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد تصحیح بیش از حد برای شکستن عادات ناپسند در کودکان بیشتر خواهیم داد.   در این روش، از …

Read More »