بایگانی برچسب ها: تغییرات جسمی در بلوغ

سن بلوغ و تغییرات جسمانی نوجوانان در این سن

سن بلوغ و تغییرات جسمانی نوجوانان در این سن

سن بلوغ، در کشورهای مختلف، متفاوت است. سوء تغذیه آغاز بلوغ را به تأخیرمی اندازد. گفته می شود که، یکی از عوامل مهم درسلامت زنان یک کشور، سن شروع عادت ماهانه است.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد سن بلوغ و تغییرات جسمانی نوجوانان در این سن، بیشتر توضیح خواهیم داد. در کشورهای پیشرفته، این سن، زودتر از کشورهای در حال توسعه می باشد. بلوغ به طور متوسط، حدود ۲ سال در دختران زودتر از پسران واقع می شود کودکان درشت جثه نیز سن بلوغشان به نسبت دیگ...

ادامه مطلب