Tag Archives: تشخیص فرم بدن

اندام خوب با کمک تمریناتی برای وضعیت بدن

اندام خوب

حتی اگر بعضی از قواعد دوران مدرسه غیر جذاب و خسته کننده به نظر میرسد، سرمشق قدیمی آن یعنی (سربالا، شانه ها عقب و شکم داخل) عاقلانه به نظر میرسد. یک وضعیت خوب بدنی، ظاهر انسان را میسازد، زیرا وقتی که ما صحیح بایستیم و عضلات شکم مان در وضعیت مناسبی قرارگیرند و تمام بدن …

Read More »