Tag Archives: تربیت کودک

انتخاب کردن را به کودک آموزش دهید

انتخاب

ضمن آموختن این واقعیت به بچه ها، که آنها قابلیت و قدرت انتخاب دارند، سعی کنید این قابلیت را در تمام ابعاد زندگی آنها گسترش دهید. به آنها کمک کنید تا مسئولیت تندرستی و بیماری خود را به عهده بگیرند و به آنها بقبولانید که بیمار شدن هم نتیجهٔ انتخابی است که آنها می کنند .بچه …

Read More »

عیب جویی و علت شکل گیری آن در کودک

عیب جویی

قریب به اکثریت بچه ها دوست دارند دیگران را مسئول مشکلات خود بدانند و این به میزان چشمگیری به دلیل آن است که پدر و مادر همیشه در قبال احساس مسئولیت بچه، برخوردی منفی از خود نشان داده اند. وقتی بچه ها جملاتی را به کار می برند که نشان می دهد می خواهند مسئولیت را …

Read More »

احساس ارزشمندی کودک را تقویت کنید

احساس ارزشمندی

حس اعتماد به نفس صرفاً با احساس ارزشمندی کودک افزایش پیدا می کند. هرچه تجربهٔ کودک در زمینه های گوناگون بیشتر شود، احساس ارزشمندی کودک در او افزایش می یابد. اگر با کودک به گونه ای رفتار کنید که گویی کم و بیش شخصیتی است که قابلیت تبدیل شدن به آن را در اینده دارد، از …

Read More »

اعتماد به نفس کودک عامل موفقیت او

اعتماد به نفس

از تمام قضاوت ها و باورهائی که داریم هیچ کدام مهمتر از ارزشیابی ای که نسبت به خود داریم نیست. ما، در مقام پدر و مادر، به جای آنکه سعی کنیم دیدگاه و نقطه نظر فرزندان خود را نسبت به افراد، اشیاء یا حوادث شکل بخشیم. نگرانی اساسی ما باید این باشد، و توجه مان …

Read More »

یک الگوی خوب برای تربیت فرزندتان باشید

الگوی خوب

فرض کنید به یک دکتر دندانساز رجوع می کنید و او با خنده ای که بر لب دارد با دندانهای کرم خورده خود، به طور مفصلی درباره بهداشت دندان برای شما صحبت می کند. یا تصور کنید با دکتر خود مشغول صحبت هستید و او همین طور که دود سیگار را به طرف چهره شما …

Read More »