Tag Archives: برنامه ریزی برای درس خواندن

چند نکته مهم در تنظیم برنامه برای دانش آموزان و کنکوری ها

تنظیم برنامه

ابتدا به چند خصوصیت و فایده بارز تنظیم برنامه می پردازیم. تنظیم برنامه به افرادی که برای امتحان مهمی مثل کنکور آماده می شوند به شدت توصیه می شود. ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد چند نکته مهم در تنظیم برنامه برای دانش آموزان و کنکوری ها بیشتر توضیح خواهیم داد.   مطالعه برنامه …

Read More »