بایگانی برچسب ها: برنامه ریزی برای درس خواندن

چند نکته مهم در تنظیم برنامه برای دانش آموزان و کنکوری ها

چند نکته مهم در تنظیم برنامه برای دانش آموزان و کنکوری ها

ابتدا به چند خصوصیت و فایده بارز تنظیم برنامه می پردازیم. تنظیم برنامه به افرادی که برای امتحان مهمی مثل کنکور آماده می شوند به شدت توصیه می شود. ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد چند نکته مهم در تنظیم برنامه برای دانش آموزان و کنکوری ها بیشتر توضیح خواهیم داد.  مطالعه برنامه ریزی شده باعث می شود:از پراکنده خوانی پرهیز شود. به واسطه تعیین ساعت بندی، به همه دروس به اندازه اهمیتشان پرداخته شود. از انباشتن دروس روی هم و معوق م...

ادامه مطلب