Tag Archives: افزایش طول عمر

افزایش طول عمر و توصیه های غذایی

طول عمر

تعبیرات عنوان شده از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. می گویند هر قدر کمربند انسان کوتاهتر باشد طول عمر بیشتر می گردد. البته این مدعا پذیرفتنی نیست زیرا خیلی اشخاص کمر باریک را دیده ایم که عمرشان کوتاه بوده است و خیلی کمر ضخیم ها که عمری فزونتر داشته اند.پیداست اگر …

Read More »

توصیه های بهداشتی پس از خوردن غذا

پس از غذا خوردن

پس از خوردن غذا نکاتی هست که شاید ساده و پیش پا افتاده به نظر بیاید. اما رعایت کردن آن ها تاثیر بسزایی در سلامتی دارد.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد توصیه های بهداشتی پس از خوردن غذا بیشتر توضیح خواهیم داد.   پایگاه اینترنتی البیان نوشت:     پس از خوردن غذا به چند …

Read More »