Tag Archives: آمادگی فکری

اضطراب ورزش و تاثیر آن در تمرینات ورزشی

اضطراب ورزش

تجربه گذشته، ما را به سوی این عقیده سوق داده است ک هرگونه تلاش و کوششی ناراحت کننده است و موجب ضعف و وارد آوردن آسیب به بدن می شود. بنابر این ما نظریه شرطی اخیر را در مورد تمام تمرینات بکار میگیریم و اصلاً توجه نمی کنیم که آیا این نظریه، معتبر است یا …

Read More »