بایگانی برچسب ها: ADHD

کودکان بیش فعال و اختلال کمبود توجه بیش فعالی (ADHD)

کودکان بیش فعال و اختلال کمبود توجه بیش فعالی (ADHD)

اختلال کمبود توجه و کودکان بیش فعال در تقریباً ۳٪ از کودکان دبستانی دیده می شود (انجمن روانپزشکی امریکا، ۱۹۹۴).ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد کودکان بیش فعال و نشانه های آن بیشتر توضیح خواهیم داد.     احتمال این تشخیص در پسر بچه ها سه برابر دختر بچه هاست .     افراد مبتلا دارای سه نشانهٔ اصلی هستند:     فعالیت مفرط     بی توجهی     و تکانشگری     کودکان بیش فعال تقریباً...

ادامه مطلب