Tag Archives: کنترل معاشرت شوهر

معاشرت با دیگران از عناصر مهم در موفقیت همسرتان است

معاشرت با دیگران

با اشخاص پر شور و سرزنده، معاشرت کنید و با افراد شاد دوست و همنشین شوید.در این مطلب از مجله برفانک برایتان از نحوه معاشرت با دیگران و تاثیر آن بر زندگی شما می گوییم. بزرگان از معاشرت با دیگران چه می گویند؟   امرسون، فیلسوف امریکایی میگوید:«من به دوستی کسی نیازمندم که مرا وادار کند …

Read More »