Tag Archives: ورزش و آمفیزم

پرهوایی ریه یا آمفیزم چیست؟و روش های درمانی برای تنفس آسان کدامند؟

آمیفزم (پرهوایی ریه)

آمفیزم(پرهوایی ریه) وقتی پزشک به زبان آورد؛ واقعاً برایتان مثل یک شوک بود، آمیفزم(پرهوایی ریه) تشخیص پزشک همچون پردهٔ سیاهی بود که اطرافتان کشیدند. پرده ای که شما را از چیزهایی که واقعاً علاقمند به انجام آنها بودید و افرادی که دوستشان داشتید جدا کرد و احساس کردید که دیگر – خوشبختانه یا بدبختانه – …

Read More »