Tag Archives: مکان های دیدنی گینه

آشنایی با دیدنی‌های برتر کشور گینه

گینه یکی از کشور های آفریقایی است که در شمال غرب این قاره واقع شده است. سرشماری هایی که در سال های اخیر صورت گرفته نشان می دهد که این کشور جمعیتی در حدود 10 میلیون و 21 هزار نفر دارد. از  کونکاری به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر این کشور یاد می شود. واحد …

Read More »