Tag Archives: مکان های دیدنی بنین

لیست مکان‌های دیدنی کشور بنین

بنین یکی از کشور های آفریقایی است که در غرب این قاره واقع شده است. سرشماری هایی که در سال 2010 انجام شده نشان می دهد که این کشور جمعیتی در حدود 10 میلیون و 300 هزار نفر دارد. از پورتو نووو به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر این کشور یاد می شود. واحد پول رسمی …

Read More »