Tag Archives: لزبیانیسم

همجنس بازی به چه رفتارهایی میگویند؟

همجنس بازی

همجنس بازی در مردان و زنان منحرف دیده می شود که به طور اتفاقی در اجتماع مردان بی زن، مانند آسایشگاه های پسران، سربازخانه ها یا زنان بی مرد مانند پانسیونهای دخترانه به این عمل مبادرت می شود. ولی برای برخی از مردان و زنان اجتماع این اعمال انحرافی جنسی عادت شده، صرفاً با این …

Read More »