Tag Archives: فسفر

مواد معدنی ضروری برای بدن انسان

مواد معدنی

عناصر معدنی بدن انسان مینرال ها یا عناصر معدنی و یا عناصر غیرآلی بدن ۴ درصد وزن بدن را تشکیل میدهد که نیمی از آن کلسیم و فسفر همراه با سدیم و منیزیم است که در ساختمان استخوان ها و دندان ها بیش از اندامهای دیگر دیده می شود.در تمامی بدن ۴ تا ۴/۵ گرم آهن …

Read More »