بایگانی برچسب ها: ضمیر ناخودآگاه

تلقین و استفاده یا سوءاستفاده کردن از شما

تلقین و استفاده یا سوءاستفاده کردن از شما

نگاهی به گذشته تان بیفکنید آنگاه متوجه خواهید شد که از زمانی که خود را شناخته اید پدر و مادر و دوست و آشنا و معلم و حتی رهگذر و غیره چه تلقین هایی را به عنوان نصیحت به شما کرده اند که اگر القائات منفی را پذیرفته بودید چه بسا کارتان تمام بود و حتی زنده نمانده بودید که بخواهید گذشته را در خاطر مرور نمایید.در این مطلب از مجله برفانک برایتان از تلقین میگوییم.   تلقین های دیگران و اثرات آن بر شما    اینک که به مرحله تعقل ...

ادامه مطلب