Tag Archives: ضمیر ناخودآگاه

ذهن ناهوشیار ما منبعی نامحدود برای رسیدن به اهداف است

ذهن ناهوشیار

ثروت یک مقوله ذهنی است اشتباه رایج ما این است : « چیزهایی را که باید در درون خودمان جستجو کنیم، اغلب در دنیای خارج منتظرشان هستیم.» موفقیت از درون ما ریشه می گیرد. تنها وقتی واقعاً احساس خوشبختی می کنیم که منشاء رویدادهای خوب و خوشایند از درون هر یک از ما ریشه بگیرد. …

Read More »

ضمیر ناخودآگاه و طرز القاء کردن در آن را یاد بگیرید؟

ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه یک موهبت بزرگ الهی است و باید بخاطر آن از خداوند بزرگ عالم سپاسگزاری کنیم. ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد ضمیر ناخودآگاه و طرز القاء کردن در آن را یاد بگیرید، بیشتر توضیح خواهیم داد.   ابتدا هرگونه افکار منفی را از ذهن خود بیرون کرده و مشتاقانه و بطور واقعی …

Read More »

تلقین و استفاده یا سوءاستفاده کردن از شما

تلقین

نگاهی به گذشته تان بیفکنید آنگاه متوجه خواهید شد که از زمانی که خود را شناخته اید پدر و مادر و دوست و آشنا و معلم و حتی رهگذر و غیره چه تلقین هایی را به عنوان نصیحت به شما کرده اند که اگر القائات منفی را پذیرفته بودید چه بسا کارتان تمام بود و …

Read More »