Tag Archives: ضریب قندی

کربوهیدرات ها .دسته بندی و نحوه مصرف

کربوهیدرات ها

کربوهیدرات ها سوختی مهم اما نسبتا کوتاه مدت برای بسیاری از ورزشکاران به حساب میآیند که باید هر روز و با خوردن غذاهای حاوی کربوهیدرات به جایگزینی آنها اقدام کرد. در برنامه روزانه غذایی هر ورزشکار باید کربوهیدرات مورد نیاز برای اجرای تمرینات و بازسازی ذخایر قند عضلات و کبد برای بازیابی بدن بین دو …

Read More »