Tag Archives: روابط انسانی

کنترل عصبانیت از کلیدهای بهبود روابط

کنترل عصبانیت

آنچه دیگران میگویند و یا کاری که می کنند در واقع نبایستی شما را خشمگین سازد و یا وادار به موضع گیری تلافی سازد مگر این که خود از قبل بدان رضایت داده باشید. دیگران قادر خواهند بود فقط از راه اندیشه در ما نفوذ کنند و ما را تحریک نمایند.در این مطلب از مجله برفانک …

Read More »