بایگانی برچسب ها: درمان طبیعی

عوارض درمان های طبیعی و سنتی خطرناک نیستند

عوارض درمان های طبیعی و سنتی خطرناک نیستند

اغلب اتفاق میافتد که طی دوره درمان طبیعی، بیمار به طور ناگهانی دچار سرماخوردگی شدید یا بثورات پوستی یا کورک و غیره میگردد. چون این گونه تظاهرات نشانه پاک شدن بدن و بازیافتن سلامت است که بر اثر درمان نصیب آن گردیده است، بنابراین جای هیچ گونه نگرانی نیست.در این مطلب از مجله برفانک برایتان از عوارض درمان های طبیعی و میزان اهمیت آن می گوییم.علت عوارض درمان های طبیعی چیست؟ بروز دانه ها یا اختلالات تنها در نتیجه به خارج رانده شدن مواد سمی و زایدی...

ادامه مطلب