Tag Archives: خواص سویا و بیماری عروق قلب

اثر سویا در پیشگیری از بیماری عروق قلب

بیماری عروق قلب

بیماری عروق قلب، علت اصلی مرگ در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت می باشد. برای مثال در امریکا در سال ۱۹۹۷ بیماری های عروق قلب موجب مرگ ۹۵۴/۱۱۰ نفر گردیده است، یعنی در هر روز ۲۶۰۰ نفر و در هر ۳۳ ثانیه یک نفر به علت بیماری عروق قلب فوت کرده اند.ما در مجله …

Read More »