بایگانی برچسب ها: حفط و نگهداری یخچال

نکاتی کاربردی برای حفظ و نگهداری یخچال و فریزر

نکاتی کاربردی برای حفظ و نگهداری یخچال و فریزر

 هنگام خرید یخچال و فریزر، آن نوعی را انتخاب کنید که مصرف برق و بازدهی بیشتری داشته باشد. هم چنین از وجود بر چسب انرژی روی آن اطمینان حاصل نمایید. حجم و اندازه یخچال و فریزر را با نیاز و تعداد افراد خانواده، انتخاب کنید. موتور یخچال و فریزر شما باید صدای طبیعی داشته باشد.  توصیه هایی برای نگهداری یخچال و فریزر در صورتی که ناچار به جابه جایی یخچال باشید حداقل دو ساعت پس از جا به جایی آن را به برق وصل کنید. از قرار دادن یخچال ی...

ادامه مطلب