Tag Archives: جاذبه های گردشگری جزایر کیمن

سفر به کشور زیبای جزایر کیمن

جزایر کیمن یکی از کشور های کوچک در قاره آمریکا است که به عنوان یکی از مستعمره های فرا دریایی بریتانیا شناخته می شود. این کشور که در حوزه دریای کارائیب قرار دارد، بر اساس آخرین سرشماری های انجام شده در سال 2017 جمعیتی در حدود 60 هزار نفر دارد. از جرج تاون به عنوان …

Read More »