Tag Archives: جاذبه های گردشگری بورکینافاسو

آشنایی با جاذبه‌های گردشگری بورکینافاسو

بورکینافاسو یکی از کشور های زیبای آفریقایی است که در مرکز این قاره قرار دارد و به صورت کامل توسط خشکی محصور شده است. بر اساس سرشماری هایی که در سال 2015 صورت گرفته جمعیت این کشور را چیزی در حدود 13 میلیون و 228 هزار نفر تخمین زده اند. از اوآگادوگو به عنوان پایتخت و …

Read More »