Tag Archives: تجزیه مایع منی

ناباروری مردان و علل آن چیست؟

ناباروری مردان

نقش و سهم مرد در بارور کردن زن این است که اولاً نطفه سالم در بدن خود بسازد و ثانیاً قادر باشد هر چند روز یک بار روابط زناشویی را انجام داده و نطفه خود را در داخل دستگاه تناسلی زن انزال نماید. علاوه برگرفتن شرح حال از مرد درباره مسایل مختلفی از قبیل: سابقه …

Read More »