بایگانی برچسب ها: تاثیر نخوابیدن

محرومیت از خواب و تاثیر آن بر عملکرد انسان

محرومیت از خواب و تاثیر آن بر عملکرد انسان

اکثر محققان عقیده دارند که خواب موجب بازسازی و ترمیم آثار فرسودگی هایی می شود که در طول بیداری ایجاد شده اند.و محرومیت از خواب تاثیرات منفی دارد. البته، تا همین اواخر نیز شواهد مؤید این فرضیه از قدرت چندانی برخوردار نبودند. در واقع به نظر می آید که خوابیدن برای حفظ شرایط مطلوب در بدن، ضروری نباشد با این همه، ظاهراً برای حفظ کارکرد طبیعی مغز لازم است.  اثرات محرومیت از خواب از آنجا که تمایل به خوابیدن یکی از انگیزه های لازم زندگی ...

ادامه مطلب