بایگانی برچسب ها: افراد شوخ طبع

شوخ طبعی مهارتی برای کنار آمدن با مشکلات

شوخ طبعی مهارتی برای کنار آمدن با مشکلات

سال هاست که روانشناسان به ارزش شوخ طبعی به عنوان مهارتی برای کنار آمدن با مشکلات پی برده اند. فروید شوخ طبع بودن را به عنوان بهترین مکانیسم دفاعی توصیف کرد. ما در مجله اینترنتی برفانک بیشتر درمورد شوخ طبعی مهارتی برای کنار آمدن با مشکلات صحبت خواهیم کرد. به عقیدهٔ فروید، شوخ طبعی«موهبتی ارزشمند و نادر است» که ما را قادر می سازد در مواجهه با استرس به خود بگوییم: «نگاه کن ! حاصل تمامی این دنیای به ظاهر خطرناک همچون بازی بچه هاست. R...

ادامه مطلب