Tag Archives: احترام به خود

اعتماد به نفس کودک عامل موفقیت او

اعتماد به نفس

از تمام قضاوت ها و باورهائی که داریم هیچ کدام مهمتر از ارزشیابی ای که نسبت به خود داریم نیست. ما، در مقام پدر و مادر، به جای آنکه سعی کنیم دیدگاه و نقطه نظر فرزندان خود را نسبت به افراد، اشیاء یا حوادث شکل بخشیم. نگرانی اساسی ما باید این باشد، و توجه مان …

Read More »