Tag Archives: آلبرت انیشتین

تأخیر در گفتار و علل مربوط به آن

تأخیر در گفتار

تأخیر در گفتار آلبرت انشتین موجب اضطراب والدین او شد. سطح هوشی این دانشمند در سن 4 سالگی مورد تردید واقع گشت. او حتی در ۸ سالگی نیز قادر نبود به درستی صحبت کند.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد تأخیر در گفتار و علل مربوط به آن بیشتر توضیح خواهیم داد. آلکساندرو ولتا، نیز …

Read More »