بایگانی برچسب ها: کنار آمدن با محیط

مهاجرت های شغلی و نحوه همخوان شدن با محیط

مهاجرت های شغلی و نحوه همخوان شدن با محیط

اگر شما نیز با مشکل تغییر شغل و مهاجرت به دلیل انتقال شوهر و دوری از دوستان و زادگاه و مکان های خاطره دار خود مواجه شدید، برای همخوان و همساز کردن خود می توانید نکات این مطلب از مجله برفانک را مطالعه کنید.   دستورات مهم برای مهاجرت های شغلی و کنار آمدن با محیط جدید    دستورات را مطابق امکانات و وضعیت خودتان تعبیر و تفسیر کنید چون چارچوب وضعیت برای همه یکسان است و فقط جزئیات است که باید آن را با امکانات خود تطبیق بده...

ادامه مطلب