Tag Archives: کلیه ها

کلیه و مثانه و عملکرد آنها در بدن ما چگونه است؟

کلیه و مثانه

گرچه اهمیت کلیه و مثانه به اندازهٔ کبد نیست، با این حال کلیه بزرگترین نقش ارزنده را در نگاهداری تندرستی بدن ایفا می کند.در این مطلب از مجله اینترنتی برفانک برایتان راجع به کلیه و مثانه و نقش آن در بدن می گوییم. اختلال در کلیه و مثانه باعث چه می شود؟     قسمت اعظم …

Read More »