Tag Archives: کروموزوم ها و تولید مثل

تولید مثل و تاثیر عامل RH

تولید مثل

خداوند به وسیله انسان برای بقاء نسل و بنا به خواص فیزیکی زن و مرد نیاز به داشتن فرزند و تولید مثل امری ضروری و واجب می داند.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد تولید مثل و تاثیر عامل RH بیشتر توضیح خواهیم داد.   تولید مثل     تولید مثل یک اصل برقراری در …

Read More »