Tag Archives: پیشگیری از بارداری

قرص ضدبارداری انواع و عوارض آن ها

قرص ضدبارداری

بطور عمده سه نوع اصلی از قرص ضدبارداری وجود دارند. دسته اول قرصهایی هستند که دارای استروژن و پروژسترون بوده و بنام قرصهای ترکیبی نامیده می شوند. دسته دوم، بنام قرصهای متوالی نامیده میشود که در این نوع از قرصها، معمولاً ۱۴ تا ۱۶ قرص اول از ۲۱ قرص، تنها حاوی استروژن بوده و به …

Read More »