Tag Archives: پرخاشگری

اضطراب کودکان به چه شکلی خود را نشان میدهد

اضطراب کودکان

اضطراب شدید در مورد جدایی از خانه یا کسانی که کودک نسبت به آنها دلبستگی دارد رخ میدهد یکی از انواع اضطراب کودکان است. دلواپسی مستمر و مفرط در مورد از دست دادن یا صدمه احتمالی برای افراد مورد دلبستگی شان دیده می شود. دلواپسی مستمر و مفرط در مورد واقعه ای مصیبت بار که …

Read More »