Tag Archives: پانسمان

جعبه کمک های اولیه و کاربرد آن

جعبه کمک های اولیه

جعبه کمک های اولیه شامل وسایل لازم در زمان اضطراری میشود که بر حسب نوع نیاز تفاوت دارد.لیست حداقل وسایل لازم در جعبه کمک های اولیه را بشرح زیر می توان یادآور شد وسایل جعبه کمک های اولیه  گاز استریل: برای پانسمان زخم در بسته های ضد عفونی شده و آماده جهت مصرف. بهتر است …

Read More »