Tag Archives: هپاتیت B

بیماریهای گوارشی در بارداری . انواع و خطرات آن

بیماریهای گوارشی در بارداری

تغییرات ساختمانی و کارکردی اعضای دستگاه گوارش در طی بارداری میتواند مسئول بسیاری از شکایات ناراحت کننده بیمار و بیماریهای گوارشی در بارداری باشد. در اکثر زنان باردار، ترشح اسید کلریدریک آزاد و پسین کاهش یافته و حرکات معدی نیز کم میشود. معده بوسیله رحم در حال رشد به سمت بالا و چپ رانده میشود و تونوس …

Read More »